Shobogenzo

Eihei Dôgen (1200-1253) va ésser el fundador de la tradició Sôtô del zen al Japó. És la seva obra major, redactada, modificada i revisada durant tota la seva vida, i actualment considerada l’obra més universal que ha produït el pensament búddhic, comparable, potser, al mateix Mestre Nagârjuna, propulsor del Mahayana a l’Índia en el segle II de la nostra era.
L’edició del Shôbôgenzô va confegir-la el mateix Mestre Dôgen en 75 capítols. Actualment l’edició més comuna té 95 capítols, dels quals el Bendôwa figura com el primer capítol.

El Bendôwa, Diàleg sobre la Pràctica de la Via (1231), és el segon text important escrit per ell, després d’haver redactat el seu text fundacional, el Fukan zazen gi, l’any 1227. És molt possible que fós un diàleg mantingut amb Ejô, el seu principal deixeble, sobre la pràctica de la seguda silenciosa, zazen, que havia estat transmesa per Dôgen des de la Xina dels Song al Japó. Segons Dôgen, era el primer cop que al Japó havia estat transmès el Veritable Dharma, Tresor de l’Ull (certament, no és l’ull del tresor, com molts cops es tradueix erròniament!)
Aquesta obra capital del pensament universal humà, profundament poètica i alhora tocant, d’una manera calidoscòpica, totes les qüestions de la filosofia existencial, es publica finalment i per primer cop en català, una obra que ha estat traduïda en totes les principals llengues occidentals i que ha generat una immensa obra comentarista des dels principis del segle XX, precisament pel caràcter modern del pensament únic i original de Mestre Dôgen.
El primer volum, presentat aquí, té una llarga introducció al context històric, social i religiós, en el qual es va produir el Shôbôgenzô. No és una obra fàcil i, precisament, per això, és necessari un cert bagatge hermenèutic. Però, sens dubte, el Shôbôgenzô és el millor company de viatge per tots aquells que continuen practicant zazen, la seguda silenciosa del Buddha Śâkyamuni, l’històric buddha.
El Bou Blan Publicacions té en projecte l’edició integral del Shôbôgenzô, amb una entrega anual de cinc a deu capítols.

Aquesta traducció lliure per part de Taizen Costa i Oró és fruit d’una minuciosa lectura comparativa de les diferents traduccions existents en llengües europees.

El primer volum del Shôbôgenzô s’ha editat a http://www.amazon.es (Tienda Kindle) el 25 d’octubre com a e-book.

Bona lectura!

Anuncis