Del 3 al 8 de desembre

a l’Ermita Temple Drac del Cel

Les Garrigues

fulles

Quan arribà el vespre, el Bodhisattva seguí un ample camí cap a l’Arbre del Despertar. Es trobà el tallador d’herba Sotthiya i li oferí vuit grapats d’herba sagrada kusha. Un cop arribat sota l’Arbre del Despertar, formà un coixí amb l’herba i s’assegué mirant a l’est, encreuant les cames en la posició del lotus i pronuncià les paraules: «La pell, els tendons i els óssos, la carn i la sang del meu cos es poden assecar, però no abandonaré aquest seient sense assolir el Despertar.»37-38_despertar_4Programa:

Els dos primers dies seran una introducció a la pràctica amb kusen (ensenyament oral durant el zazen) i un teisho sobre nyo ho: la postura, les regles de comportament al sodo, oryoki (el ritual dels àpats) i durant les cerimònies, basat en la regulació que Dôgen Zenji va transmetre en el Bendohô.

Els últims tres dies es faran en un silenci total i sense cerimònies. Al final de l’últim dia es farà una cerimònia per inaugurar l’antiga campana que ens ha fet donació generosament en Stefan, director de l’empresa “home on earth”.

Arribada: diumenge abans de les 13h.

A emportar: zafu (si no se’n té, es possible obtenir-ne un avisant abans); vestimenta adient i de colors foscos (preferiblement negre) o kimono/koromo pel zazen; el kesa és obligatori pels monj@s; oryoki o tres bols que encaixin l’un amb l’altre amb cullera i tres peces de roba, un per embolicar els bols, un per cobrir el kesa i un per eixugar els bols. Tots són quadrats: el primer és més gran i suficient per embolicar els bols i de colors discrets (bruns, negres, verds foscos etc., els altres poden ser d’un blanc trencat).

Sac de dormir i manta (pot fer fred). Roba i sabates de treball. Un mocador de cap blanc per samu (treball col·lectiu). Llanterna.

Participació: 50€ pels aliments, encens i espelmes. El segon dia es podrà fer un fuse (donació per l’establiment del Dharma) durant la cerimònia, si es desitja. És obligatori inscriure’s en l’Associació Soto Zen de Catalunya, encara que sigui només per un any (quota 1€/any). S’ha de fer un ingrés de compromís d’assistència de 20€ a la cta. IBAN: ES39 0182 4201 8302 0155 1087 (conjuntament amb 1€ de la quota de l’ASZC.)

Per més info: kannonprajna@gmail.com; Inscripció obligatòria fins el dia 29 de novembre! No és possible una assitència parcial. Si el temps és plujós es faria al Anroku Gyo Mon Ji a Llardecans. Poques places disponibles. Només per practicants decidits 🙂

IDEO TENRYUJITen Ryu Ji

40-41_adespertar_1

El Vajrasana al Temple Mahabodhi a Bodhgaya (Lloc del Despertar del Buddha Śâkyamuni a l’Índia)