taizenzazen

Anrakugyoji 

Tenryu ji – Ermita zen Temple Drac del Cel – va fundar-se l’any 2007 pel monjo zen  Taizen Costa, per preservar el Dharma de Mokudô Taisen Deshimaru (1914-1982) l’últim monjo ordenat per Mestre Kôdô Sawaki (1880-1965). Kôdô va retornar a l’esperit original de Dôgen, el fundador de l’escola Sôtô al Japó (segle XIII). Actualment Taizen és deixeble de Mestre Kojun Kishigami, fundador del Jinko-an al Japó, l’últim deixeble encara viu que va rebre la transmissió de Mestre Kôdô Sawaki.

Taisen Deshimaru l’anomenem el “Bodhidharma dels temps moderns”, perquè va transmetre l’autèntic zazen a Occident, el cor i l’essència de l’ensenyament del històric Buddha Śâkyamuni. Per aquesta raó el considerem el Primer Patriarca Zen d’Occident. El nostre mestre, que va abandonar la seva vida familiar al Japó per aportar-nos als europeus el tresor del zazen, tal com li havia suggerit fer el seu mestre  Kôdô Sawaki, arribant l’any 1967 a Paris, practicava l’asseguda pura cada dia amb els seus deixebles. No va donar la transmissió oficial (shiho) a cap dels seus deixebles per considerar-ho de poca importància, fins i tot, un obstacle per l’autèntica transmissió. Tots els seus deixebles més propers no ho han comprès i han sortit a la cacera del shiho oficial. No han comprès que és innecessari arrossegar el feixuc karma històric de la Sôtôshu i de totes les seves delegacions mundials, una institució actualment obsoleta. El resultat de tornar al vell binomi de religió i poder ha tingut com a conseqüència la disgregació del sangha del nostre mestre.

ofrena

bodhisattvasorgint

L’ermita zen Ten Ryu Ji segueix el model de funcionament del temple Jinko-an i Antai Ji al Japó, fundat per Mestre Kojun Kishigami i Daijun Sotan (actualment dirigit per l’abat Muhô) respectivament. Kôdô Sawaki va ser els últims anys de la seva vida l’abat d’Antai Ji.

Kôdô Sawaki no formava part de la Sôtôshû shumucho (La institució administrativa de l’escola Sôtô).

Horaris i jornades (sesshin)

Es practica regularment zazen: Cada dia a les 7.30 del matí (cal comunicar-ho el dia anterior) i organitzem un o dos cops al mes unes jornades intensives de pràctica  de un (zazenkai) o tres dies (sesshin) de durada. Els divendres a les 19h, hi ha una introducció a la pràctica de zazen per principiants. La sesshin de Rohatsu (a principis de desembre) és de cinc dies. Per la participació a les sesshin no hi ha cap cost (excepte 10€ per dia com aportació pel menjar)però és obligatori participar en el samu (treball comunitari amb un esperit concentrat) del primer dia (en les sesshin de més d’un dia), per fer possible l’activitat d’aquest lloc de pràctica del Dharma. L’ermita està ubicada en una finca de 5 ha. d’oliveres cultivades ecològicament, i envoltada de bosquets de pins i de garriga.Volem basar el funcionament del temple en la donació (fuse), el primer precepte búddhic, i sense el qual no pot sorgir cap sangha (comunitat de practicants). Una sangha no és ni una associació  cultural, ni una ONG, ni tampoc un club. Sense un esperit universal de compassió,  solidaritat i de germanor no hi ha sangha. La donació no forçosament significa diners, i pot ésser de qualsevol tipus, com per exemple aportar material de construcció, treball etc.

Temple Mahabodhi

En el Temple Mahabodhi a Bodhgaya (Índia)

detall sobre la roca de jakuen

Zazen sobre la roca de Jakuen a les muntanyes a prop del temple Hokyo Ji

mahapetjadesbakrour