TaizenAnrakugyoji  Taizenudumbara2

El Tenryu ji – Ermita zen Temple Drac del Cel – va fundar-se l’any 2007 pel monjo zen  Taizen Abderrahman Costa, per preservar el Dharma de Mokudô Taisen Deshimaru(1914-1982) i del seu mestre Kôdô Sawaki Zenj(1880-1965) Aquests dos mestres zen van retornar a l’esperit original de Dôgen, el fundador de l’escola Sôtô al Japó (segle XIII).

Taisen Deshimaru Zenji l’anomenem el “Bodhidharma dels temps moderns”, perquè va transmetre l’autèntic zazen a Occident, el cor i l’essència de l’ensenyament del històric Buddha Śâkyamuni. Per aquesta raó el considerem el Primer Patriarca Zen d’Occident, i el seu ensenyament complet i perfecte. El nostre mestre, que va abandonar la seva vida familiar al Japó per aportar-nos als europeus el tresor del zazen, tal com li havia suggerit fer el seu mestre  Kôdô Sawaki, arribant l’any 1967 a Paris, practicava l’asseguda pura cada dia amb els seus deixebles. No va donar la transmissió oficial (shiho) a cap dels seus deixebles per considerar-ho de poca importància, fins i tot, un obstacle per l’autèntica transmissió. Tots els seus deixebles més propers no ho han comprès i han sortit a la cacera del shiho oficial. No han comprès que és innecessari arrossegar el feixuc karma històric de la Sôtôshu i de totes les seves delegacions mundials, una institució actualment obsoleta. El resultat de tornar al vell binomi de religió i poder ha tingut com a conseqüència la disgregació del sangha del nostre mestre.

ofrena

bodhisattvasorgint

L’ermita zen Tenryuji segueix el model de funcionament del temple Antaiji del Japó, fundat per Kôdô Sawaki i actualment dirigit per l’abat Muhô.

Kôdô Sawaki no formava part de la Sôtôshû shumucho!

Es practica regularment zazen i organitzem un o dos cops al mes unes jornades intensives de pràctica (zazenkai) de dos dies de durada. Per la participació no hi ha cap cost (excepte 10€ per dia com aportació pel menjar), però és obligatori participar en el samu (treball comunitari amb un esperit concentrat) del primer dia, per fer possible l’activitat d’aquest lloc de pràctica del Dharma. L’ermita està ubicada en una finca de 5 ha. d’oliveres cultivades ecològicament, i envoltada de bosquets de pins i de garriga.Volem basar el funcionament del temple en la donació (fuse), el primer precepte búddhic, i sense el qual no pot sorgir cap sangha (comunitat de practicants). Una sangha no és ni una associació  cultural, ni una ong, ni tampoc un club. Sense un esperit universal de compassió,  solidaritat i de germanor no hi ha sangha. La donació no forçosament significa diners, i pot ésser de qualsevol tipus com aportar material de construcció, treball etc.Ramonpresentació1Temple Mahabodhi

detall sobre la roca de jakuen

Zazen sobre la roca de Jakuen a les muntanyes a prop del temple Hokyoji

mahapetjadesbakrour

Anuncis