eldecollblau

 

DAIHI SHIN DARANI – Dhāranī del Gran Cor Compassiu

Aquest vers sobre el Boddhisattva Avalokiteśvara en xinès porta el títol Dabei Xin Tuoluoni. El Buddha va exposar els beneficis infinits i meravellosos d’aquest dhāranī en un curt sutra del Vajrayāna anomenat Qianshou Qianyan Guanshiyin Pusa Guangda Yuanman Wu’au Dabeixin Touluoni Jing en xinès i Senju Sengen Kanzeon Bosatsu Kōdai Emman Muge Dahi Shin Darani Kyō en japonès1 . Aquest sutra es pot traduïr de la següent manera: “El Sutra del Dhāranī Lluminós, Complet, Sense-Obstacles i del Gran Cor Compassiu del Bodhisattva, el de Mil Braços i Mil Ulls”.

La versió original està escrita en el sànscrit del buddhisme Vajrayāna. Bhagavaddharma, un monjo provinent de l’Índia Occidental va traduir aquest sutra al xinès quan es trobava a la Xina entre els anys 650 i 655. El dhārani que es recita constitueix la part essencial del sutra i consisteix en 82 frases. Formalment se’l anomena <Dhāranī del Gran Cor Compassiu d’Avalokiteshvara, el de Mil-Braços>.

En les més antigues regulacions dels monestirs zen establertes per Baizhang Huaihai (749-814) de l’època Tang ja s’esmentava la recitació d’aquest dhāranī. La versió sànscrita va ésser transcrita al xinès per Amogavajra (705-774).

Hi ha la costum de no traduir o explicar els dhāranī. Hi ha mestres del buddhisme esotèric que afirmen que cantar els dhāranī, els quals no poden comprendre’s intel·lectualment, és una manera essencial d’experimentar l’esperit inefable del Buddha.

Durant segles, els practicants del zen han recitat aquest dhāranī, sense conèixer completament el seu significat. Però ara ens és possible, gràcies a Shūyo Takubo, un erudit japonès que ha reconstituït la versió sànscrita a partir de les versions xineses i japoneses i s’ha pogut, d’aquesta manera, restituir el seu significat original. La següent traducció prové de la traducció a l’anglès des del japonès de Joan Halifax i Kazuaki Tanahashi:

Homenatge als tres tresors.

Homenatge al noble Avalokiteśvara, el noble bodhisattva-mahāsattva que encarna la gran compassió.

Om. Homenatge a tu que protegeixes a tots els temorosos.

Estant en unitat amb tu, amb el noble Avalokiteśvara, el de Coll Blau, faig néixer el teu cor radiant que acompleix tots els desitjos, elimina tots els obstacles i aclareix les il·lusions.

Aquí és el mantra: Om. Ets lluminós amb una saviesa radiant.

Transcendeixes el món.

Oh Rei-Lleó, gran bodhisattva.

Recorda, recorda aquest cor.

Actua, actua. Realitza, realitza. Continua, continua. Victoriós, gran victoriós. Serva, serva. Encarnació de la llibertat. Apareix, apareix, l’ésser immaculat i lliure d’impureses.

Avança, avança. Ets suprem en aquesta terra.

Lleves el mal de la cobdícia.

Lleves el mal de l’odi.

Lleves el mal de la il·lusió.

Rei-Lleó, lleva, lleva totes les il·lusions.

El lotus universal creix del teu melic2.

Actua, actua. Atura, atura. Flueix, flueix. Desperta, desperta.

Tu que ets el Compassiu, il·lumina, il·lumina.

El de Coll Blau3,

portes la joia als que desitgen veure clar. Svahā4.

El que té èxit. Svahā. El que té completament èxit. Svahā.

Has dominat la pràctica. Svahā.

El de Coll Blau. Svahā.

El de Rostre de Senglar, el de Rostre de Lleó. Svahā.

Tu, el Portador del Lotus. Svahā.

Tu, el Portador de la Roda. Svahā.

Alliberes amb el so del caragol de mar. Svahā.

Ets el gran Portador de la Vara. Svahā.

Ets el Destructor de la Foscor, romanent prop de l’espatlla esquerra. Svahā.

Tu, el Portador de la Pell de Tigre. Svahā.

Homenatge als tres tresors.

Homenatge al noble Avalokiteśvara. Svahā.

Realitza totes les frases d’aquest mantra. Svahā.

Dhāranī del Gran Cor Compassiu.

Algunes de les frases fan referència al déu hindú Shiva. Aquest fet suggereix que en origen Avalokiteśvara era relacionat amb el déu Śiva. De fet, Xuanzang, el gran pelegrí i traductor xinès del segle VII va anotar en la seva obra amb el títol “Anotacions de les regions occidentals compilades durant la gran dinastia Tang”: «Al sud de la Serra Malaya en l’extrem meridional de l’Índia hi ha una muntanya anomenada Potalaka que Avalokiteśvara visita i on habita. Quan la gent li fa pregàries, a vegades pren la forma de Śiva o d’un asceta empastifat de cendra.» Fins avui en dia ens podem trobar devots de Śiva amb els seus cossos coberts amb cendra.

Transliteració sino-japonesa i text sànscrit

Θ Daihi Shin Darani

Θ Namu Kara-tan-nô

Tora-yâ-yâ,

Namo ratna-trayaya

namu ori-yâ, Boryo-ki-chi-shifu-ra-yâ, Fuji-sato-bo-yâ,

namah arya Avalokiteśvaraya Bodhisattvaya

Moko-sato-bo-yâ, mo-kô-kya-runi-kya-yâ,

Mahasattvaya mahakarunikaya

Θen,

sa-hara-ha-e shu-tan-nô-ton-shâ,

Om sabalavati śudhanatasya

namu shiki-rîn-toi-mo, ori-yâ Boryo-ki-chi-shihu-râ rin-to-bô,

namas-krivanimam arya Avolokiteśvara lamtabha

na-mu no-râ-kin-ji, ki-rî-mo-ko-ho-dô-sha-mi,

namo nilakantha śrimahapataśami

sa-bô-o-to-jô-shu-ben, o-shu-in,

sarvatodhuśuphem asiyum

sa-bo-sa-tô, no-mo bo-gyâ, mo-ha-te-cho,

sarvasada nama bhaga mabhatetu

to-ji-tô, en, o-bo-ryo-kî, ru-gya-chi, kya-ra-chî,

tadyatha Om avaloki locate kalati

i-Kiri Mo-kô-fuji-sa-tô, sa-bo sa-bô,

eśhili mahabodhisattva sabho sabho

mo-ra mo-râ, mo-ki mo-kî,

mara mara maśi maśi

ri-to-in ku-ryô ku-ryô, ke-mo to-ryô to-ryô,

ridhayum guru guru gamma turu turu

ho-ja-ya-chi, mo-ko-ho-ja-ya-chî, to-ra to-râ,

bhaśiyati mahabhaśiyati dhara dhara

Chiri-nî shfu-ra-yâ, sha-rô sha-rô,

Dhirini śvaraya jala jala

mo-mo ha-mo-râ, ho-chi-rî,

mama bhamara mudhili

i-ki i-ki, shi-no shi-nô, ora-san fura-sha-rî,

edhyehi śina śina alaśim bhalaśari

ha-za ha-zân, fura-sha-yâ,

bhaśa bhaśim bharaśaya

ku-ryô ku-ryô, mo-ra ku-ryô ku-ryô, ki-ri

hulu hulu pra- hulu hulu śri

sha-rô sha-rô, shi-ri shi-ri, su-ryô su-ryô,

sara sara siri siri suru suru

fuji-yâ fuji-yâ,

budhi budhi

fudo-yâ fudo-yâ,

budhaya budhaya

mi-chiri-yâΘ nora-kin-ji,

maitriye nilakantha

chiri-shuni-nô, hoya-mono, somo-kô,

triśarana bhayamana svaha

shido-yâ, somo-kô,

sitaya svaha

moko, shido-yâ, somo-kô,

maha sitaya svaha

Shido-yu-kî shifu-ra-yâ, somo-kô

sitayaye śvaraya svaha

Θ nora-kin-jî, somo-kô,

nilakanthi svaha

mo-ra-no-ra somo-kô,

pranila svaha

shira-su omo-gya-yâ, somo-kô,

śri sidha mukhaya svaha

sobo moko shido-yâ, somo-kô,

savha maha astaya svaha

shaki-râ oshi-do-yâ, somo-kô,

cakra astaya svaha

hodo mogya-shido-yâ, somo-kô,

padma keśaya svaha

nora-kin-jî ha-gyara-yâ, somo-ko,

nilakanthe pantalaya svaha

mo-horî-shin-gyara-yâ, somo-kô,

mobholishankaraye svaha

namu Kara-tan-nô Tora-yâ-yâ,

namo ratna- trayaya

♦ namu ori-yâ, Boryo-ki-chi-shifu-ra-yâ, somo-ko,

namah arya avalokita iśvaraya svaha

shite-dô modo-râ,

Om sidhyantu mantra

Hodo-yâ somo-kô.

pataye svaha

Notes:

1. Taishō núm. 1060.

2. Basat en el mite hindú quan Viśnu jeia en una serp enroscada en les aigües de la buidor i una tija de lotus va créixer del seu melic. El lotus va florir i va aparèixer Brahma segut en la flor i va crear el cel, la terra i totes les coses.

3. <El de Coll Blau>, <Rei-Lleó>, <Destructor de la Foscor>, <Portador de la Vara>, <Sustentador de la Roda>, <Portador de la Pell de Tigre> són alguns dels mil noms de Śiva.

4. Paraula sànscrita. És una antiga síl·laba vèdica sagrada significant <benedicció> o <joia>.

5. Traducció al sànscrit de Blofeld J., ‘In Search of the Goddess of Compassion’, Mandala/Unwin Paperbacks, London, (1977).

© EL BOU BLANC PUBLICACIONS del text i foto.