FUKAN ZAZEN GI

Les instruccions recomanades a tot hom per zazen

de Mestre Dôgen1

 Tazunuru ni sore2

La Via3,fonamentalment, és perfecta i ho impregna tot. Com hauria de dependre de la pràctica i de la realització4?

El vehicle del Dharma és lliure i es mou per si mateix. Per què hauria de ser necessari l’esforç sostingut de l’home5?

De fet, l’Univers6 és ben lluny de la pols del món. Qui podria pensar, que hi hauria un mitjà per desempolsar-lo7?

No és mai separada de ningú, completament palesa, i sempre es troba exactament on un s’està. Quina és la raó d’anar d’un lloc a l’altre per practicar8?

No obstant això, només que hi hagi un discerniment, per més petit que sigui, la Via restarà tan allunyada, com ho és el cel de la terra. Si manifestes la més lleu preferència o el més lleu rebuig, el teu esperit es dispersarà com ho fa la pols en el vent9. Encara que estiguis cofoi del teu coneixement i del teu gran despertar, i creguis haver obtingut la saviesa del Buddha que comprèn d’una ullada i que has assolit la Via, i que has aclarit el teu esperit, mostrant la intenció decidida d’escalar el mateix cel, tot i això, només estàs jugant en l’antesala i encara estàs mancat de la via vital de l’emancipació.

És necessari que et parli del Buddha10, encara que, posseïdor del coneixement innat, va seure durant sis anys; no veus la seva petja?

I de Bodhidharma?11      Encara que hagi rebut la transmissió del segell de l’esperit, s’ha conservat, fins avui dia, el record dels seus nou anys girat cap al mur.

Si ha estat així amb els savis de l’antiguitat, com podrien els homes d’avui, dispensar-se de practicar de tot cor la Via?

 Aleshores, has d’abandonar una pràctica basada en la comprensió intel·lectual, que corre darrera les paraules i les segueix al peu de la lletra. Has d’aprendre fer mitja volta, i dirigir la teva llum vers l’interior per il·luminar la teva veritable naturalesa. El cos i l’esperit, per sí mateixos, seran abandonats, i apareixerà el teu rostre original.

Si vols veure les coses tal com són12, has d’esdevenir aquí i ara, tu mateix, tal com ets.

Per practicar el zen13 convé una cambra silenciosa. Menja i beu sòbriament. Declina tot compromís i abandona qualsevol assumpte. No pensis això està bé o això està malament. No prenguis partit ni a favor ni en contra. Atura totes les maquinacions de la teva ment, de l’intel·lecte i de la consciència, i no  ho jutgis tot amb els teus pensaments i les teves percepcions. No pretenguis esdevenir un buddha. Tot això, com es limitaria només a la postura seguda o a la postura ajaguda14?

Al lloc on acostumes a seure, estén-hi una catifa gruixuda15 i col·loca-hi al damunt un coixí16. Asseu-te en la postura del lotus o del mig-lotus. En la postura del lotus, posa primer el teu peu dret sobre la teva cuixa esquerra, i el teu peu esquerra sobre la teva cuixa dreta. Per la postura del mig-lotus, és suficient si poses el teu peu esquerra sobre la cuixa dreta17. Procura afluixar-te el cinturó i la roba, i te la poses en ordre. Aleshores col·loca la teva mà dreta sobre el teu peu esquerra, i la teva mà esquerra, sobre el palmell de la mà dreta, tocant-se les extremitats dels polzes lleugerament. Seu-te ben dret, en la postura corporal justa, sense inclinar-te ni a la dreta ni a l’esquerra, ni cap endavant ni cap enrere. Assegura’t que les teves orelles estiguin en el mateix pla que les espatlles, i que el teu nas estigui en la mateixa línia que el teu melic. Col·loca la punta de la llengua contra el paladar anterior. La boca tancada i les dents es toquen. Els ulls resten sempre oberts i has de respirar dolçament pel nas. Quan hagis ajustat la postura, respireu una vegada expirant profundament. Balanceja el teu cos de dreta a esquerra. Immobilitza’l en una postura estable i pensa des del fons del no-pensament. Com es pensa des del fons del no-pensament? És abandonar els pensaments18. Això mateix és l’eix de l’art de zazen.

El zazen del què et parlo, no és l’aprenentatge de la meditació, no és res més, que el portal del Dharma de pau i de felicitat, la realització de la pràctica sense fi del Despertar perfecte19. És el Present Realitzat com a Dharma20. Trampes i trames no el podran aconseguir mai. Així que hagis obtingut el seu cor, seràs semblants al drac que retorna a submergir-se en l’aigua i al tigre quan s’endinsa en la muntanya. Ja que has de saber que en aquest precís instant21, el veritable Dharma es manifesta per ell mateix , i els teus estats de torpor i de distracció22s’allunyaran de cop des d’un principi.

Quan t’aixequis del zazen, fes-ho sense presses, tranquil·lament i deliberadament, movent-te suaument. No t’aixequis sobtadament o bruscament.Si examinem el passat, ens adonem que, els que han transcendit tant l’ordinari com el sagrat, i els que han mort seguts o de peu, s’havien lliurat totalment a aquesta única força23.

 A més, comprendre el que desencadena el Despertar, oportunament fornit per un dit, per una bandera, per una agulla, per un martell, i fer patent l’assoliment de la realització amb un hossu24, amb un puny, amb un bastó, amb un crit, tot això, no pot ser comprès totalment pel pensament discriminatori de l’home25. Encara menys a través de l’exercici de poders sobrenaturals26. Aquelles són conductes que estan més enllà del què l’home sent i veu. No és potser, un principi anterior als coneixements i a les percepcions?

Per tot això, tant se val que siguis intel·ligent o no. No facis cap diferència entre l’obtús i el llest. Quan concentrem el propi esforç amb un sol esperit, això en sí mateix, és caminar sincerament sobre la Via. La pràctica i la realització és pura per naturalesa. Avançar és una qüestió de quotidianitat.

Tant en aquest món com també en els altres27, des dels Cels Occidentals28 als Cels Orientals29, es conserva el segell del Buddha de la mateixa manera, encara que cada llinatge expressi un estil propi. Tots es donen senzillament a la seguda, totalment abandonats en l’estat immòbil. Encara que diguin, que hi ha milers de distincions i variacions, ells caminen completament compromesos sobre la Via, practicant només zazen. Per què abandonar el seient que

t’està reservat a casa teva, per errar per les terres polsegoses en altres regnes30? Un sol pas en fals i et separaràs de la Via traçada tota recta davant vostra.

Has tingut l’oportunitat excepcional de prendre forma humana31. No perdis els dies i les nits en va. T’has trobat en aquesta vida amb l’activitat essencial32 de la Via de Buddha. Per què deixar escapar aquesta ocasió i fruir, d’una manera despreocupada, amb les espurnes que salten del sílex? A més d’això, la forma i la substància són com la rosada en un bri d’herba, el destí colpeja com un llamp i la vida es buida en un instant i s’esvaneix com una guspira.

 Us suplico honorats deixebles del Dharma, que durant molt de temps us havíeu acostumat a palpejar l’elefant en l’obscuritat, no us espanteu si us trobeu amb el veritable drac33. Consagreu les vostres energies a la Via, dirigint-vos directament cap a la realitat . Respecteu l’home que es troba més enllà de l’aprenentatge i l’esforç34. Poseu-vos en harmonia amb el Despertar de tots els buddha, succeint en l’autèntic llinatge del samadhi dels Ancestres35. Comporteu-vos sempre com ells i sereu com ells. La vostra cambra del tresor36 s’obrirà per ella mateixa i n’usareu al vostre grat.

 1 Edició anomenada popular (rufu-bon) impresa per primer cop l’any 1358 i que correspon segurament a la versió del Fukan zazen gi redactada els anys 1242-43 per Dôgen.

2 Aquesta expressió correspon a dos ideogrames xinesos que s’utilitzen a vegades per iniciar un text de caràcter formal i que no té una traducció literal. En la tradició sôtô es tradueix amb “tazunuru ni sore” que significa: buscant la font del Dharma de Buddha. Generalment no es tradueix en les versions occidentals.

3 La Via, do en xinès, bodhi, el Despertar, en sànscrit.

4 Aquesta frase és extreta del Lien-teng hui yao [ZZ. (Dai Nihon zoku zôkyô).2B,9:243a] i fa referència al diàleg entre el Sisè Patriarca i Huai-jang, sobre la naturalesa última de la pràctica i el Despertar.

5 Aquesta frase és extreta del Liu-tsu t’an ching, T.48:337c.; “vehicle dels Ancestres” és utilitzat per Carl Bielefeldt.

6 Al text figura “el Gran Cos”: zentai, la totalitat de les coses o de la realitat tal com és (tathâta); es pot considerar com un sinònim de “la Via”.

7Al text figura l’expressió jin ai: tots els fenòmens mundans generadors d’il·lusions que obscureixen la puresa de la naturalesa de Buddha. Aquesta expressió fa referència al vers de replicació del 6è patriarca Eno, successor del 5è patriarca Gunin, al vers de Jinshû, el monjo principal de Gunin. La frase es troba en el T’an ching (text de Kôshô ji).

8 La frase es troba al Cheng tao ko, T.48:396b12.

9 Fa referència a un vers de Mestre Sôsan, el 3è patriarca segons la tradició, en el Shinjinmei, “Antologia de la Fe en l’Esperit” (Hsin hsin ming, T.48:376b21-22).

10 Aquí el text diu Jetavana per referir-se al Buddha. El parc de Jetavana, prop de Śrâvastî és on es trobava el monestir on el Buddha històric va exposar molts dels seus sermons. Els sis anys fan referència al temps que Buddha va practicar l’ascetisme abans d’asseure’s a sota de l’Arbre del Despertar a Uruvilva, l’actual Bodhgaya.

11Aquí el text diu Shaolin (en japonès Shôrinji) on segons la tradició, Bodhidharma va estar practicant durant nou anys.

12 Al text figura l’expressió “Inmo no ji” paraules d´Ungo Doyo expressant la realitat inefable “l’això tal com és”.

13 Al text figura sanzen, que és un sinònim de zazen.

14 El “shikan taza” de Dôgen no es refereix a les quatre actituds (shi igi) de caminar, estar de peu, seure o jaure.

15 En japonès zafuton o zaniku

16 En japonès zafu.

17 Dôgen només menciona aquí aquest ordre de creuar les cames, que s’anomena gômaza, “la seguda que calma els dimonis”, com era costum en els tractats xinesos (zazengi) sobre les instruccions de com seure. Però en la pràctica diària de zazen es va alternant amb la forma kichijôza, “la seguda de la felicitat”, en ordre invers. En aquest cas també s’inverteix l’ordre de col·locar les mans!

18 Aquesta frase és la traducció de hishiryo, el deixar curs lliure als pensaments sense aferrar-s’hi. És una paraula pronunciada en un diàleg pel Mestre Yakusan Igen.

19 Per Dôgen el zazen no és el dhyâna, que figura com un dels Tres Aprenentatges (jap. sangaku: śîla, samâdhi, prâjña) o un dels Sis Paramita de l’ensenyament tradicional del buddhisme.

20 Al text figura kôan genjô. També es podria parafrasejar com “l’Última Realitat”

Kôan genjô: en el Shôbôgenzô, l’obra més coneguda de Mestre Dôgen, Genjôkôan és el títol el 1er capítol. És una expressió polisèmica: gen pot significar com verb “aparèixer”, “manifestar-se”, “presentar-se”, o com a substantiu, “el present”, “l’aparició”. El verb significa “realitzar-se”, “acomplir-se”; genjô es pot entendre com una cosa que es manifesta ara mateix davant nostre gràcies a la realització d’un mateix.

Kôan: vol dir “públic” i ân com a verb vol dir “examinar”, “reflexionar”. Originalment té el significat de “document jurídic” i en la tradició de l’escola zen rinzai és un enigma que el mestre dóna als seus deixebles per a la reflexió.

21 Quan es practica zazen

22 Kontin i sanran: ambdós són estats de l’esperit que sovint apareixen durant zazen i que són obstacles per una pràctica correcta.

23 Es refereix al vigor de zazen.

24 Espantamosques feta de pels de cua de iac, utilitzat com a símbol dignatari.

25 Al·lusions als mitjans utilitzats pels mestres per portar els deixebles cap al Despertar:

– el “Zen d’un dit” del mestre Gutei

– el diàleg entre Ânanda i Mahâkasyapa amb referència al contingut de la transmissió del Buddha

– la visita de Kanadeva a Nagârjuna i l’episodi del bol d’aigua ple fins a vessar i l’agulla que

Kanadeva va deixar caure a dins.

– l’episodi del sermó del Buddha sense pronunciar una paraula: Mañjusri colpeja amb un martell,

gest que significa el final del sermó.

26 En japonès jinzû: Dôgen vol dir que els mitjans que els mestres utilitzen no són comprensibles amb la

raó, però tampoc misteriosos o sobrenaturals, sinó que són les activitats quotidianes.

27″Aquest món” es refereix al món de les il·lusions i “els altres mons” als països dels buddha on

resideixen els éssers realitzats, i representant així tots els regnes de l’existència.

28 L’Índia

29 La Xina

30 Fa referència a la paràbola del Fill Pròdig del Sûtra del Lotus.

31 Literalment: heu rebut l’eix essencial (kiyo) que és el cos humà.

32 Representat per l’ideograma yoki: KI significa mecanisme, l’estat del moment present, i yo

representa l’eix principal.

33 Fa referència a l’al·legoria del cecs i l’elefant que es troba al Digha Nikaya (19) i en el Sûtra del

Nirvâna i a la història del pintor de dracs en el Shinshi ryaku.

34 Expressió que segurament deriva del Cheng tao ke i que apareix en el Shôdôka, una obra del zen xinès molt coneguda de Yoka Genkaku (665-713). És l’home realitzat i al qual la pràctica no li suposa un esforç. El zazen ha d’esdevenir un afer natural de la nostra vida quotidiana.

35 Fa referència al jijuyû samadhi ( vegeu en el Bendowa del Shôbôgenzô)

36 Fa referència a la naturalesa de Buddha o a la saviesa del Buddha.